Antikoncepci ve věku 12 - 79 let používá jen 23, 2 % Čechů. Největší oblibě se přitom těší mezi mladými lidmi ve věku 20 - 29 let (41, 8 %).

Antikoncepce je starostí ženy

Jak vyplývá z výzkumu, nejoblíbenější antikoncepcí je mechanická antikoncepce pro muže - kondom, který používá téměř polovina dotázaných (48,3 %). Jen o něco méně respondentů se kloní spíše k hormonální antikoncepci (47,3 %). Další prostředky proti početí už evidentně ztrácí. Třetí nejoblíbenější antikoncepci, nitroděložní tělísko, používá jen 8, 8 % respondentů. Hormonální náplasti a injekce slouží více než 4 %.

Podle většiny dotazovaných (40 %) by se měla o antikoncepci starat především žena. Jen o 3% méně respondentů tuto starost nepřenechává pouze něžnému pohlaví. To, že antikoncepce naopak není výhradní starostí ženy, si myslí pouhých 21 %.

Výzkum probíhal od září minulého roku do března letošního roku. Zúčastnilo se ho celkem 7842 respondentů ve věkové kategorii 12 - 79 let.