Více než polovina obyvatel České republiky považuje vztah osob stejného pohlaví za rovnocenný vztahu heterosexuálnímu. Tolerantněji na gaye nahlížejí spíše ženy než muži, dále pak také mladší lidé.

"Šestnáct procent dotázaných vnímá homosexualitu jako vztah založený převážně na sexuální potřebě, jen jedenáct procent občanů si myslí, že homosexualita je odsouzeníhodná úchylka," uvádí se ve výsledcích dlouhodobého průzkumu.

Neškodil by zákon

Pokud jde o registrované partnerství, tři čtvrtiny dotázaných vnímají zákon o společném soužití osob stejného pohlaví za důležitou součást právního řádu a podpořily by jeho schválení. "Tento názor zaujímají především lidé z větších měst, s vyšším vzděláním a lidé mladších věkových kategorií," uvádějí autoři výzkumu.

Neexistenci podobného zákona považuje sedmadvacet procent respondentů za jeden z prvků diskriminace gayů a lesbických žen v České republice.