Mezilidská komunikace bezesporu byla, je a bude vždy otázkou vzájemného porozumění, ochoty domluvit se a schopnosti empatie. Není důležité pouze to, co chce jedinec sdělit, ale i způsob, jakým se svým okolím komunikuje.

Nedostatečná či neupřímná komunikace je často důvodem vzniku nejednoho problému. Možnou příčinou mohou být rozdíly v předávání či vnímání informací.

Ženy rády naznačují, volí komunikaci nepřímou, plnou narážek, jejíž význam však často není mužům zřejmý. Muži naopak upřednostňují přímou formulaci myšlenek či požadavků, stejně tak i jednoznačné, praktické a konkrétní odpovědi.

Povídání ke vztahu patří

Komunikace je ve vztahu ale velmi důležitá. Především u dlouhotrvajících. Popovídat si o životě nebo jenom o tom, co přinesl den, porozumět jeden druhému, vést partnerský dialog nebo jednání na vysoké úrovni – to vše ke vztahu patří.

Technická stránka komunikace se vyvíjí nezadržitelným tempem, mnohé vynálezy přijímáme se samozřejmostí, jiné vnímáme jako zásah do našeho soukromí. Jedno je však jisté - stále jsme to my, lidé, kdo jsou hlavními aktéry komunikačního procesu. A na nás záleží, jak si s komunikací poradíme.