Datum použitelnosti

(DP, anglicky "Use by Date") se uvádí slovy "Spotřebujte do", a to v předepsaném pořadí - den, měsíc a rok. Znamená nejzazší dobu, do které se musí výrobek spotřebovat. Je-li potravina označena dobou použitelnosti, musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.

Doba použitelnosti se používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány. Jsou to například jogurty a jiné mléčné výrobky, ryby, chlazená drůbež, výrobky studené kuchyně atp.

Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a nesmějí se v žádném případě uvádět do oběhu.

Datum minimální trvanlivosti

(DMT, anglicky "Best before") se uvádí slovy "Minimální trvanlivost do..." a opět následuje uvedení dne, měsíce a roku.

Pokud je DMT kratší než 3 měsíce, nemusí být na obale uveden rok, pokud je DMT delší než 3 měsíce, ale nepřesahuje 18 měsíců, nemusí být na obale den, stačí uvést měsíc a rok.

Je-li delší než 18 měsíců, nemusí být uveden ani den ani měsíc, úplně postačí rok.

Nejčastější problémy
Datum bývá nečitelné. Např. u tvarohů ve staniolové fólii nebo výrobky typu tavený sýr v balení buřtíku s kovovou sponou, uzeniny, datum umístěné ve svaru sáčku aj.
Špatná orientace v informacích uvedených na obale v souvislosti s několikajazyčnými údaji. Slovenské "Spotrebujte do..." znamená Dobu minimální trvanlivosti, nikoli české "Spotřebujte do".
Datum bývá přelepeno cenovkou.

DMT se většinou označují potraviny, které se rychle nekazí. Jsou to například konzervy, sušenky, čokoláda, nápoje, těstoviny atp. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze dát do oběhu pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny.

Označení slovem "sleva" či "akce" není v žádném případě dostačující! Po ukončení data trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce.

Kde je hledat

Jestliže za slovy "Spotřebujte do" nebo "Minimální trvanlivost do" nebude následovat datum, musí tam být informace, kde je toto datum na obale vyznačeno.

Podle vyhlášky týkající se způsobu označování potravin (tj. vyhlášky č. 324/1997, ve znění pozdějších předpisů) musí být všechny údaje, tedy i datum, pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné a vyjádřené v nekódované formě.