„Není pochyb o tom, že ženská sexualita je mnohem pružnější. Důkazy proč tomu tak je, ale nejsou tak jasné… Muži jsou vyhraněni buď na ženy, nebo na muže. Ale ženy mají v přitažlivosti k jiným lidem více stupňů šedi,“ tvrdí tým psychologů z Floridy a Kalifornie, který se touto problematikou zabýval.

Heterosexuální ženy jsou tak podle vědeckých studií až 27krát ochotnější líbat se se ženou, než heterosexuální muži s mužem. A rozdíly mezi oběma pohlavími jsou pak podle expertů ovlivněny především kulturním vlivem.

Mužný znamená nebýt gay

„Dokázali jsme, že definicí mužnosti je nebýt homosexuální. Ale u ženskosti to neplatí,“ tvrdí docentka psychologie Lisa Diamondová z Utahu. Ačkoli se jedná o předsudky, tyto definice jsou v lidech hluboce zakořeněny. A ženy tak mají mnohem větší volnost v praktikování lesbické lásky, ve vtipkování i hovorech o ní.

Přesto podle řady studií z různých konců světa je kulturní vliv na sexualitu větší u žen než u mužů. Ženy v homofobním prostředí mají méně zkušeností, zatímco u mužů rozdíl mezi homofobní a nehomofobní společností příliš velký není. V homofobním prostředí se jen o homosexuálních zážitcích méně mluví a více se utajují.