Doktor Dustin Wood z Wake Forest University k závěrům svého výzkumu napsal: „Muži se shodnou mnohem více na tom, kdo se jim zdá být atraktivní a neatraktivní, než ženy. Tato studie dokazuje, že můžeme dokonce kvantifikovat míru, s níž se muži shodnou na atraktivitě žen a na pravém opaku,“ tvrdí Wood.

Výzkum vychází z výpovědi čtyř tisíc lidí ve věku mezi 18 a 70 roky, kteří hodnotili atraktivitu mužů a žen na fotkách na stupnici od jedné do desíti.

U mužů vedly štíhlé a svůdné ženy

Muži se ve velké většině shodli na atraktivitě žen, kladli důraz na fyzický vzhled a líbily se jim ženy štíhlé a svůdné. Jinak řečeno, určité ženy dostávaly vysoké známky od téměř všech mužů.

Ženám se líbili většinou muži štíhlí, svalnatí, ale u míry atraktivity jednotlivých mužů se ženy velmi lišily. Některé hodnotily vysoko muže, kterým jiné ženy dávaly známky naopak malé.

Studii publikoval odborný časopis Personality and Social Psychology.