Výsledek byl překvapivý: baví-li se muž s atraktivní ženou, není schopen během rozhovoru a krátce po setkání správně přemýšlet. Důvodem je podle vědců to, že se usilovně snaží ženu zaujmout, což vyžaduje zapojit veškeré duševní schopnosti.

„Atraktivní žena rozptyluje mužovu pozornost natolik, že ten pak často například na vysoké škole vykazuje horší výsledky, než jaké se u něj předpokládají,“ prohlásil sociální psycholog Johan Karremans z univerzitního týmu.

„Na druhé straně je třeba přiznat, že ženin mozek při setkání s atraktivním mužem není nijak přetížen a funguje zcela normálně,“ dodal psycholog.