"Nejde jen o to, aby se ženy vyrovnaly mužům. A už vůbec ne o to, aby muži začali být ženami. Jde o to, pokusit se žít rozmanitější životní role," uvedla v občasníku Půl na půl Jitka Kolářová z Gender Studies. Muži ani ženy by se proto podle ní neměli nechávat spoutávat zažitými stereotypy.

Rovnost mezi muži a ženami podle Kolářové neznamená stejnost. "Dokud jsme výchovou prefabrikovaní jen jako 'typičtí' muži a 'typické' ženy, jsme mnohem méně rozmanití, než když si klademe požadavek rovnosti," míní Kolářová.

Lidé budou moci zadarmo využít rad právničky

Lidé, které téma nerovnosti mezi muži a ženami zajímá, budou moci přijít do sídla Gender Studies v Gorazdově ulici v Praze 2. K dispozici jim zde bude právnička, s níž budou moci konzultovat své případné obtíže.

Pomoci lidem v boji s diskriminací má antidiskriminační zákon, který tento týden přijala sněmovna. Vrátila se k němu po roce, již schválený zákon totiž tehdy vetoval prezident Václav Klaus. Zákon vymezuje právo na rovné zacházení a zakazuje diskriminaci například v přístupu k zaměstnání, podnikání, vzdělání či zdravotní péči. Zákon však podle Gender Studies bude ještě třeba vylepšit.