První ránu zasadily tomuto přesvědčení objevy vědců. Přišli na to, že sexuální orientace je vrozená. Člověk má v okamžiku narození zapsáno ve svém mozku, jestli se mu budou víc líbit kluci nebo holky. V průběhu života to už nemůže změnit.

Vrozený je například také takzvaný lateralismus. Tedy naše vloha, která určí, zda se nám bude psát lépe pravou nebo levou rukou. Jakékoliv přeškolování bývá zbytečné. Vede nanejvýš ke zvýšené nervozitě.

Výzkumy z posledních let ukazují, že řada dalších vlastností a charakteristik uvízne v mozku novorozence jednou provždy. To samozřejmě neznamená, že každý zločinec se zločincem rodí a slušným člověkem být nemůže. Ale červík zločineckých sklonů tam hlodá už při porodu. Výchova ho dokáže podpořit, nebo také potlačit. Využít druhou možnost ovšem bývá těžké. To vám potvrdí mnohý vývojový psycholog.

Ani genialita není vždy dědičná

Svědčí o tom neúspěch semenné banky, která se snažila získat spermie od nositelů Nobelovy ceny k umělému oplodnění.

Většina géniů to odmítla. Navíc se ukázalo, že nikdo nemůže s jistotou zaručit nadprůměrnou inteligenci dítěte. I mezi potomky několika slavných vědců, kteří sperma poskytli, se prý vyskytlo pěkných pár hlupáků.

Také s dědičností sexuality to není stoprocentní. Zatím se dá prokázat míra promiskuity zděděná z otce na syna. Mužský potomek proutníka a záletníka má totiž dost velikou šanci pokračovat ve stopách svého otce.

Těžko ovšem odlišit, jestli jde o gen sexuální hyperaktivity, nebo spíš o chování, které syn odkoukal od tatínka. Jasno by udělal výzkum chování jednovaječných dvojčat v odlišných podmínkách. Zatím ho ale nikde neuskutečnili. Záletníci asi neoplývají tak velikým počtem dvojčat vhodných k výzkumu.

Orgasmus dosahují snáze vzdělanější ženy

Český sexuolog profesor Jiří Raboch se pokoušel zjistit dědičnost ženského orgasmu. Ani tady se mu nepodařilo jednoznačně prokázat, že by se lepší orgastické schopnosti dědily z matky na dceru. Doložil pouze závislost ženských sexuálních funkcí na zdravější výživě a lepších sociálních podmínkách.

Ty však nemusejí souviset s genetickou dědičností, ale spíš s dřívějším dospíváním a časnějším nástupem první menstruace.

Jednu věc dokázal naprosto bezpečně. Existuje kladný vztah mezi schopností ženy dosáhnout orgasmu a stupněm jejího vzdělání. Tyto výsledky navíc potvrdily výzkumy v mnoha jiných zemích.

Neschopnost dosáhnout orgasmu a nedostatečná sexuální spokojenost se častěji objevuje u žen se základním, nebo nedokončeným vzděláním. A to je vzhledem k neustále se zvyšující ženské vzdělanosti určitě dobrá zpráva.