Podle německých odborníků je vztah mezi předčasnou smrtí a věkem manželky přímo úměrný. Zatímco manželky mladší o patnáct až sedmnáct let sníží riziko předčasného úmrtí u muže o dvacet procent, pokud jsou mladší o sedm až devět let, je to jen o jedenáct procent.

A naopak podle odborníků z Institutu Maxe Plancka ti muži, kteří si vezmou starší ženu, umírají dříve než jejich vrstevníci, kteří mají ženu stejně starou, jako jsou oni sami.

U žen je tomu jinak

U žen je přitom vztah věku partnera a předčasného úmrtí jiný. Ať už jsou jejich manželé mladší či starší o sedm až devět let, v obou případech to u nich riziko úmrtí zvyšuje o dvacet procent. A při věkovém rozdílu od partnera v rozmezí patnácti až sedmnácti let je to až třicet procent.

„Podle jedné teorie mladší ženy pečují o muže lépe, a proto se oni dožívají vyššího věku,“ uvedl mluvčí institutu Sven Drefahl.