Dokument konstatuje, že "veřejné orgány sice vykonaly ve prospěch bezpečnosti práce mnoho, ale vzhledem ke změnám, k nimž došlo v ekonomice, je ve sféře zdraví nezbytné ještě velmi mnoho podniknout". V této souvislosti HSC upozorňuje na nezbytnost soustředit výraznější pozornost především na problémy spojené s duševním zdravím pracujících.

Ředitel HSC Bill Callaghan v rozhovoru pro londýnské The Times zdůraznil, že po "vítězném překonání starých problémů vyvstaly nové bitvy. Kromě stále vzrůstající úrovně stresového zatížení zaměstnanců je nutné bojovat proti takovým jevům, jako je všudypřítomný hluk, například z takových provozů, jako jsou noční podniky a restaurace. Za další závažný problém, s nímž je nutné bojovat, označil vzrůstající násilí ve společnosti. Stres spouštějí také například: velké požadavky na výkon v práci, neschopnost domluvit se s nadřízeným, potíže ve spolupráci s kolegy, nejistota týkající se pozice ve společnosti atd.