Hirschfeld chápal tablo jako důkaz, že homosexuálové představují elitu společnosti. Jsou nadanější, vyznačují se vyšší inteligencí, dosahují větších společenských úspěchů. Je tomu ale opravdu tak?

Český sexuolog profesor Raboch se čtyřicet let po Hirschfeldově smrti pokusil porovnat inteligenci svých pacientů se skupinou mužů, kteří žádnou sexuální poruchou netrpěli. Podařilo se mu vyšetřit 61 homosexuálů i transsexuálů a současně také 100 normálních mužů.

Muži se změněnou sexuální orientací se vyznačovali vyšší inteligencí - 60 procent z nich mělo IQ vyšší než 110. Průměrná hodnota v populaci je 100. I přesné statistické srovnání obou skupin ukázalo, že lidé přicházející k sexuologům jako pacienti jsou významně inteligentnější.

Víc než na hormonech záleží na společnosti

Profesor Raboch se pustil do spekulace, že sexuální orientaci i inteligenci ovlivňuje účinek hormonů v době nitroděložního vývoje. Změny v zásobení zárodku pohlavními hormony, k nimž dochází v určitě fázi jeho vývoje, způsobí změnu sexuální orientace a současně učiní člověka chytřejším či hloupějším. Tato myšlenka však nenašla mnoho přívrženců.

Zato v USA se objevily výzkumy, jež kriticky poukazují na to, že homosexuálové často zastávají pracovní místa neodpovídající jejich duševním schopnostem. Zřejmě proto, že v dnešních USA je poměr k homosexualitě zatížený mnoha společenskými předsudky. Na rozdíl od mnoha evropských zemí.

A to bude asi rozluštění celé hádanky. S největší pravděpodobností nezáleží ani tak na faktorech biologických, jako spíš na společenské situaci.

Bez sexu se lépe pracuje

Homosexuální jedinec vyrůstající ve společnosti nepřátelské k příslušníkům této skupiny se pokusí kompenzovat svůj sexuální handicap třeba usilovnějším studiem a snahou vybudovat si respektované postavení.

Docela to odpovídá zjištění, že nejvyššího vzdělání a velmi dobrého postavení na společenském žebříčku dosahují často jedinci trpící hormonální poruchou zvanou eunuchoidismus. Nedostatek pohlavních hormonů u nich způsobí nezájem o sexuální život, neplodnost a impotenci. Sex je nepotěší, ale ani nezdržuje. To se jim to pak studuje a pracuje.