Hlavní látkou v prototypu vakcíny je podle něho protein, který se odebírá z pacientova nádoru a výsledky jsou povzbudivé.

Vakcína už byla použita při experimentální léčbě deseti pacientů, informoval doktor Maki, který se na programu podílí. Jeden z nich je přitom po aplikaci po pěti letech naživu a bez příznaků choroby; v průměru všech deset pacientů žilo dva a půl roku. Tento výsledek je velmi povzbudivý, protože po operaci pacienti přežívají v průměru 14 až 15 měsíců, řekl Maki.

Naděje jen pro někoho

"Testy ukázaly, že jsou pacienti, kteří na tuto vakcínu reagují, a my tedy věříme, že vakcína zasahuje rakovinu," pravil s dávkou opatrnosti. Podotkl, že přehnaný optimismus není na místě a že je třeba dalšího bádání, aby bylo možno vakcínu používat pro léčbu všech nemocných se zhoubným nádorem slinivky břišní. Nová naděje ale není pro všechny nemocné. Je určena postiženým, kteří už prodělali operaci a u nichž nádor nenarostl do "velkých rozměrů".

"Je to naděje. Několika lidem můžeme změnit jejich osud," tvrdí Maki.

Lepší představu o účinnosti budou mít vědci až poté, co se experimentální léčba vyzkouší na větším počtu nemocných. Více než 95 procent pacientů rakovinou slinivky břišní umírá do dvou let po stanovení diagnózy, úmrtnost u těch, kterým byl nádor úplně odstraněn, je stále devadesátiprocentní, připomenul doktor Maki.