Ve studii Bruce Arnow a Leah Millheiserová ze Stanfordu sledovali ženy ve věku mezi 18 až 59 lety. Polovina z nich měla hypoaktivní sexuální poruchu, druhá byla zdravá.

Pokusné skupince pak lékaři promítali různé videoklipy, část z nich byla erotická, zatímco jisté sekvence s květinami, mořskými scenériemi a horami měly mozek zklidňovat. Při sledování záběrů byl mozek žen snímán magnetickou rezonancí a výsledky doplňovaly odpovědi v dotazníku.

U žen s poruchou HSDD vykazoval mozek obrovskou aktivitu ve třech oblastech – středním frontálním závitu (gyru), pravém spodním frontálním závitu (gyru) a bilaterální skořepině. U žen zdravých při sledování erotických snímků byly tyto oblasti v klidu. Je tedy jasné, že aktivita těchto mozkových oblastí souvisí s poruchou.

Studie byla publikována v časopise Neuorscience.