Psycholožka Joyce F. Benensonová vedla studii s kolegy z Harvardské univerzity a Université du Quebec v Montrealu, v níž společně srovnávali míru tolerance vůči osobám stejného pohlaví u mužů a žen.

Vycházeli z předchozích studií, podle nichž muži udržují ve srovnání s ženami širší společenské sítě s jinými muži. A pánové prý také mají trvalejší a dlouhodobější vztahy se členy stejného pohlaví.

Studie prokázala méně konfliktů ve vztazích mezi muži 

Podle Benensonové se v jejich studii prokázalo, že muži jsou tolerantnější než ženy vůči osobám stejného pohlaví, které neznají tak dobře. Ale muži hodnotili ve studii mnohem lépe také své spolubydlící a kumpány, uváděli ve srovnání s ženami více spokojenosti a méně konfliktů při kontaktu s nimi.

Autoři studie míní, že mezi pohlavími v přístupu k toleranci opravdu existuje rozdíl a že je založen zřejmě na odlišných funkcích a očekáváních, které přátelství s osobami stejného pohlaví přináší mužům a ženám.

Ženy citlivěji vnímají negativní informace

„Na nejprimitivnější úrovni mohou mít ženy nižší práh než muži pro vnímání vizuálních, sluchových a faktických informací negativního charakteru ve vztahu k osobám stejného pohlaví…," pravili odborníci.

Ženy jednoduše mohou více klást důraz na negativní informace než muži, protože negativní informace narušují intimitu, která má mnohem důležitější funkci u vztahů dvou osob stejného pohlaví v případě žen než v případě mužů,“ zmínila Benensonová, jejíž studie byla publikována v časopise Psychological Science.