"Objev nejstaršího penisu na světě ukazuje, jak málo se tento orgán za stamilióny let změnil - tedy alespoň u pavouků," uvedl Jason Dunlop.

Vědci nalezli i fosílii samičky starobylého sekáče a její dlouhý ovopositor, kladélko, jímž umisťovala vajíčka do kokonu; ani to se morfologicky od současných pavouků příliš neliší. "Stejně jako unikátní velikost genitálií, nalezené fosílie představují významný důkaz o vývoji pavouků i z pohledu jejich dýchacího systému," napsal časopis.

Podle vědců předci pavouků-sekáčů byli blízcí dnešním roztočům. Museli projít dlouhým vývojem ve vodě, protože jejich tracheje (dýchací trubičky) jsou mimořádně dlouhé. Dosud nejstarší známé genitálie u fosilních členovců pocházely z doby před stovkou miliónů let a patřily korýšům ostrakodům, příbuzným s dnešními kraby a garnáty. Sekáči, kteří nepředou pavučiny, a "typičtí" pavouci patří do samostatných řádů třídy pavoukovci z kmene členovců (podkmen klepítkatci), do něhož jsou řazeni také současní i vyhynulí představitelé třídy korýši.