Organizátoři připravili na letošní týden manželství besedy s odborníky, výstavy svatebních oznámení či fotografií i manželské relaxační večery. V nabídce jsou také taneční hodiny a tvůrčí dílny pro manželské páry.    

Akci, jež má podpořit ideu rodiny, pořádají neziskové a křesťanské organizace, mezi nimiž je i občanské sdružení  Síť mateřských center.  To v současné době sdružuje na 300 mateřských center. 

Vedle programů pořádaných v rámci kampaně přispívají mateřská centra k prevenci patologických jevů v rodině svojí činností obecně, uvádí občanské sdružení.