Například o potratovém účinku hormonální antikoncepce. Autoři laických komentářů zde hrubě zkreslují účinek hormonů na děložní sliznici. Píší například o "násilném odloučení sliznice i s novým počatým lidským jedincem, čímž dojde k jeho usmrcení de facto hladem". Nesmyslnost tohoto tvrzení je snad zřejmá i průměrnému žákovi základní školy, pokud zrovna nechyběl v hodině biologie.

V definicích pak tato brožura plete dohromady termíny oplozené vejce, zárodek (embryo), plod a dítě. Tím vytváří v představách věřících dokonalý zmatek. Oběžník však neobsahuje pouze laické dezinformace.

Nebezpečné domácí potraty

Nad problematikou umělých potratů se zamýšlí i docent očního lékařství. Prý se za komunistické éry díval tak trochu přes rameno svým kolegůmgynekologům. A teď se konečně rozhodl je prásknout. Podle něj už tehdy prováděli nejméně 10-20 procent potratů protizákonně.

Uvádí příklady: třeba když se otcem budoucího nemanželského dítěte měl stát komunistický papaláš (pak se potrat vedl pod jinou diagnózou). Když žena dala lékaři úplatek, aby jí ve službě potrat provedl a nahlásil to jako potrat samovolný. Když gynekolog zavedl ženě nitroděložní tělísko, které působilo jako abortivum, tedy prostředek vyvolávající potrat. Popisuje také případ, kdy si žena opakovaně vyvolala potrat pletací jehlicí. A navíc tomu učila i své kamarádky.

Já bych pana docenta ještě doplnil. Když se nešťastné ženy snažily před léty potratit, nepoužívaly k tomu jen pletací jehlici, ale nejrůznější předměty. Nejednou si jimi způsobily smrtelná poranění. Ale třeba také otravu. Často se to stávalo, když zvolily mýdlovou vodu nebo koncentrované dezinfekční prostředky. Podobné postupy většinou vedly k vážnému poškození zdraví a často i ke smrti. Obvykle se k nim uchylovaly ženy v dobách, kdy zákony potrat zakazovaly.

Potratové komie

Pamatuji si také období, kdy ženy vodily k interrupčním komisím muže. Ti jim byli ochotni z přátelství nebo za úplatu dosvědčit, že k otěhotnění došlo kvůli mimomanželskému styku. Další skupina podnikavých dam si dokázala obstarat od policie falešné potvrzení o tom, že byly znásilněny. Nebo vyhrožovaly fingovanou sebevraždou.

Dnes jsou díky liberálnímu potratovému zákonu všechny tyto ponižující a nebezpečné praktiky naštěstí opuštěny.

Jen Hnutí pro život ČR se tváří, jako by se jim snad po nich stýskalo. Ale ještě k článku zmíněného očního lékaře. Také dnes se prý ještě vyskytnou gynekologové - podvodníci, kteří ošidí zdravotní pojišťovnu tím, že provedou kyretáž (výškrab) a do zdravotní dokumentace uvedou nějaký vymyšlený důvod, proč to bylo třeba. Ve skutečnosti se jedná o potrat, který má tu výhodu, že za něj "zákaznice" nemusí nic platit.

Podle pana docenta je z toho několikerý užitek. Klientka ušetří a ještě nemá ve zdravotnické dokumentaci ani zmínku o potratu. A nemusí se obávat prozrazení ani před manželem. Nebo neušetří a dá tak vydělat svému gynekologovi. Je to prý jedna ze stinných stránek toho, že si můžeme svobodně zvolit lékaře. Žádný konkrétní případ takovéhoto jednání však podle něj není známý.

Legalizace pomáhá

Nechci tvrdit, že se podobné věci nemohou stát. Principy tržního chování občas vítězí nad zásadami etiky. Nejen v medicíně. Na celém světě však platí, že všechny nelegální jevy související s potraty jsou nepřímo úměrné stupni legalizace interrupce.

V zemích, kde je potrat povolený a kde se provádí na účet nemocenského pojištění, není po nějakém podvodném jednání nebo falešné statistice ani stopy. Předepsané poplatky jsou prvním lákadlem k manipulaci. S institucí interrupčních komisí se začínají vyskytovat první podvody. A tam, kde je potrat povolen pouze ze zdravotních důvodů, se otevírá široký prostor pro kupčení s falešnými diagnózami. Největší zisky však kynou gynekologům v těch zemích, kde potrat zakázali a jeho provádění trestají. Zákrok pak přijde ženu setsakramentsky draho.

A těm chudým zbudou jen pletací jehlice, mýdlová voda a hrozba smrti. Ziskuchtivý gynekolog proto bude bojovat nejen za to, aby přístup lidí k antikoncepci byl co nejobtížnější, ale také za zpřísnění potratového zákona. V ekonomii se tomu prý říká, že se chová tržně. Co se z podporování této situace snaží vytěžit Hnutí pro život, to už ponechávám úvaze čtenářů.