A ani tato knížka nám na položenou otázku nedala uspokojivou odpověď. Obávám se, že ji nejsme schopni zodpovědět dodnes. Samozřejmě se mnohé změnilo. Neplatí, že většina žen je provdaných, byla provdaných, chystá se provdat nebo trpí tím, že se neprovdala. Díky ženské emancipaci už manželství není povinné. Nicméně žena, na rozdíl od muže, touží aspoň po uznání jakéhosi trvalého stavu.

Partnerství na psí knížku považuje za nejisté a problematické. Ani ne tak kvůli sexu jako spíš kvůli emocím. Se svatebními obřady se odedávna pojí různé pověry a rituály. Někdy jsme svědky zvláštních až kuriózních nařízení.

Výjimkou není sňatek se stromem nebo s puškou

Třeba hinduisté v podhůří Himálaje se nesmí ženit třikrát. Ale počtvrté se oženit smí. Mužové z oblasti Pandžábu překonávají tuto překážku tak, že se potřetí ožení se stromem. Nejčastěji prý volí akácii. Brzy po obřadu ji porazí a spálí. Cesta k dalšímu sňatku je pak volná.

Za manželku nebo za manžela si však nemusí vzít jenom stromy nebo rostliny. Partneři mohou uzavřít sňatek také s různými jinými živými i neživými objekty.
Třeba Góndové ze střední Indie věří, že manželka muže, kterého zabije tygr, se nesmí podruhé vdát. Manželův duch podle nich vstoupí do tygra a bude se pokoušet zabít nového druha své ženy.

Ale i tomu se dá zabránit. Vdova se musí provdat za psa nebo za nějakou zbraň. Duch prvního manžela pak zabije buď psa, nebo se zničí sám, protože ho zabije zbraň. A žena má po starostech.

Únosy i sňatek natrvalo

Při některých svatebních obřadech se uskutečňuje únos nevěsty. U nás je to obvykle jen rituální hra. Sňatek prostřednictvím únosu se však dosud praktikuje na jihu Chile. Ženich se vloudí do domu své vyvolené, popadne dívku a na koni ji odveze pryč. Jakmile dosáhne zvláštního místa v lese, kde je nikdo nemůže najít, může dívku považovat za svou manželku.

Ani u nás není kuriózním sňatkům zcela odzvoněno. Třeba ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) navrhuje zavést do českého práva tzv. trvalý sňatek. Na základě takového obřadu by nebylo možné, aby se partneři rozvedli. Manželé by se při svatebním obřadu zavázali, že spolu setrvají až do smrti, děj se co děj.

Takové sňatky jsou prý časté v americké Arizoně a v Arkansasu. Připadá mi zajímavé, že jsou to státy, kde zákon zakazuje souložit zezadu. Není tenhle zákaz další dobrou inspirací pro naše zákonodárce?