Hluboce otřeseni se jali tyto "křiklavé" nesrovnalosti okamžitě upravit. Padesát překladatelů nyní pracuje na stylistické a genderové "vyrovnanosti" Svaté knihy.

Jistota jen pro Boha

V nové podobě Bible pro německé evangelíky by tak měly definitivně zmizet rodově vyhraněné pasáže, které lze přepsat do neutrální podoby. Tam, kde nepůjde "choulostivá" místa plně nahradit, nastoupí vhodný opis celého tvrzení.

Jak po tak radikálním zásahu dopadne výsledná podoba nejprodávanější knihy světa, je zatím ve hvězdách. Své místo má zatím jisté jen Bůh a jeho synonyma. Ve feministických kruzích se sice již objevily názory, že novozákonní Stvořitel je svou povahou - tj. vůli naslouchat, odpouštět a leccos tolerovat atd. - ženou, ale podobné interpretace se zatím nikomu nepodařilo v církevních kruzích prosadit.

Nová podoba Bible bude dokončena začátkem roku 2004. Vytiskne ji nakladatelství Güterslohe v počtu deset tisíc kopií.