Ačkoli jsou prvorozené a do většiny životních situací se dostávají jako první, u sexu to platit nemusí. Neboť podle australské studie se nejmladší ze sester pouštějí do sexu dříve než jejich starší sourozenkyně.

U chlapců spěchají nejvíce prostřední bratři. Podle doktorky Frithy Milnové tak pořadí, v němž se děti narodí, ovlivňuje jejich vstup do pohlavního života.

Prvorození jsou orientovaní na rodinu

Předchozí studie ukázaly, že prvorozené děti jsou sebevědomější a více orientované na rodinu, zatímco děti narozené uprostřed to mají nejtěžší. Ale z pohledu reprodukčních strategií, věku první soulože a prvního těhotenství, nejvíce spěchají ti nejmladší ze sourozenců.

Mezi chlapci mají prostřední z bratrů sex v nižším věku než jejich sourozenci. U dívek pak souloží nejmladší ze sester v nejnižším věku. A dívky i chlapci narození mezi nejmladšími a nejstaršími sourozenci jsou méně zaměření na rodinu a mívají méně vlastních dětí.

„Pokud máte nějaké sourozence, pak musíte soutěžit o omezené zdroje rodičů. Aby si maximalizovali přístup k těmto zdrojům, musí si některé děti najít odlišné místečko uvnitř rodiny, v němž mají přístup ke zdrojům rodičů,“ uvedla Milnová z University of Western Australia pro australský list Courier Mail.