Chemické sloučeniny, které se objevují v běžně používaných předmětech totiž ovlivňují hormony, zvláště ty pohlavní, a smývají svými účinky rozdíly mezi samčím a samičím pohlavím. Nejnebezpečnější jsou pak ftaláty známé z různých plastových obalů, kosmetiky a dětských pudrů. Nebezpečné jsou ale také samozhášecí přísady v nábytku a elektronice a celá řada pesticidů.

„Tato studie ukazuje, že základní mužské nářadí je v ohrožení,“ uvedla závěry svého výzkumu autorka Gwynne Lyonsová pro britský The Independent.

Ta zkoumala 250 různých studií z celého světa, které se právě problematikou feminizace samčího pohlaví u ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců včetně člověka zabývaly.

„Samci různých druhů z každé hlavní třídy obratlovců jsou ovlivněni chemikáliemi z prostředí. Feminizace samců řady druhů obratlovců je teď velmi rozšířená. Všichni obratlovci mají podobné receptory pohlavních hormonů, které byly zakonzervovány evolucí. Takže pozorování u jednoho z druhů může sloužit jako upozornění na problém znečištění u ostatních obratlovců včetně člověka,“ dodala Lyonsová.

Problém feminizace však nevidí pouze ve zjemňování mužů, ale především v neplodnosti, která se tak zvyšuje.