Jak v severoitalské Florencii konstatoval výroční kongres Italské společnosti plastické chirurgie, ročně se nechá v Itálii plasticky poopravit asi 40.000 osob. Nejčastěji jde o odstranění nežádoucího podkožního tuku, což přijde na částku mezi 1500 a 6000 eur. Zkrášlení poprsí, k němuž se ročně uchyluje asi 42.000 žen, stojí 3500 až 7000 eur.

Dalších sedm až osm tisíc osob volí minioperace v obličeji, za což neváhají vydat částku mezi 3000 až 9500 eur. Kromě toho si obvykle 15.000 osob nechá ročně odoperovat vaky pod očima - za 1500 až 3000 eur. A komu se nelíbí nosánek, což je ročně asi 10.000 lidí, musí zacvakat 3000 až 6000 eur.