To, jak na nás pornografie zapůsobí, je velmi individuální. V některých z nás sexuální fantazii rozvíří a vzruší, u některých naopak sexuální touhu může zcela utlumit.

Určitě se najdou ženy, které porno vzrušuje stejně jako mnohé muže, a naopak pravděpodobně se najdou muži, které porno odpuzuje jako mnohé ženy.

"Otázkou je, zda to, že žena - většinou žena - odmítá sledovat porno s mužem je nutně špatně, zda je zapotřebí ji přemlouvat. Zda není možné její přirozenou nechuť respektovat. Na druhou stranu je také možné se zeptat, pokud po této aktivitě muž opravdu velmi touží, jestli to pro něj žena nemůže udělat," vysvětluje Mgr. Kateřina Hollá ze Sexualně.cz.

Kompromis se nedá nárokovat

V sexualitě podobně jako v jiných párových oblastech musí existovat komunikace a ochota si v různých věcech ustupovat či vycházet vstříc a nalézat kompromisy. Nicméně kompromis se nedá nárokovat.

Sexualita však na rozdíl od jiných partnerských oblastí je také do jisté míry mimo naši volní kontrolu - zejména to, co je nám proti mysli nebo proti chuti. Takže v případě, že se nám něco vyloženě nelíbí, pravděpodobně i když budeme při nejlepší vůli ochotni se kvůli partnerovi přemoci, nemůžeme si nařídit sexuální vzrušení.