Zhodnocením mezinárodního indexu měřícího ochotu podnikat sex na jednu noc, celkový počet sexuálních partnerů a postoje k náhodnému nezávaznému sexu se absolutní jedničkou stali Britové. Na druhém konci patnáctky zemí OECD stojí Portugalci, Řekové a Španělé.

Krátké románky u mužů jsou společensky přijatelné, u žen nikoliv

„Historicky jsme potlačovali krátkodobé vztahy u žen a existuje celá řada dvojitých standardů, kdy u mužů jsou krátkodobé románky akceptovatelné, zatímco u žen nikoli,“ cituje britský list The Times profesora psychologie Davida Schmitta z Bradley University v Illinois, oponenta studie.

Autoři sledovali 48 zemí světa (třicítku členů OECD plus osmnáct dalších velkých národů světa) a v anonymních dotaznících v jejím rámci vědci vyzpovídali čtrnáct tisíc obyvatel následujících států.

Žebříček promiskuity u zemí OECD s počtem obyvatel nad 10 miliónů:
1.
Spojené království9.Mexiko
2.
Německo10.Kanada
3.
Nizozemí11.Itálie
4.
Česko12.Polsko
5.
Austrálie13.Španělsko
6.
USA14.Řecko
7.
Francie15.Portugalsko
8.
Turecko