Buňky se pak mohou použít k léčení dosud nevyléčitelných onemocnění a je velká naděje, že pomohou.

"Kmenové buňky jsou základní buňky, které se mohou v průběhu svého vývoje vyvinout ve speciální buňky například srdečního svalu, červených krvinek atd," řekl Právu ve středu profesor Ladislav Pilka z Centra reprodukční medicíny ve Zlíně. Pokud by ten, komu byly kmenové buňky odebrány, vážně onemocněl dosud nevyléčitelnou nemocí, nebo takovou, kde jedinou nadějí je transplantace orgánu, jeho vlastní odebrané kmenové buňky by mu lékaři vpravili na poškozené místo a pacient by měl velkou naději, že se vyvinou v novou tkáň, která nahradí tu poškozenou a on se uzdraví.

:. ANKETA
Nechali byste svému potomkovi za 40 tisíc korun na dobu dvaceti let zmrazit kmenové buňky? Hlasujte v anketě na konci článku.

Ve světě již tato metoda má úspěchy, ale stále je v ní hodně nepoznaného. V ČR byla použita zatím jen dvakrát, a to při léčbě srdce a míchy. Na výsledek lékaři čekají. "Odběr při porodu nenese žádné morální problémy. Placenta s připojenou částí pupeční šňůry totiž ve chvíli, kdy došlo k porodu, ztrácí svou biologickou funkci a po příchodu jedince na svět je odsouzena k zániku," informoval Právo ředitel Archívu buněk inženýr Petr Bulvas.

Odběr provedou porodníci

Bulvas vysvětlil, že budoucí rodiče při osobním setkání seznámí s touto možností.

Pokud se pro odběr kmenových buněk z krve pupeční šňůry rozhodnou, dostanou dopis, v němž je podrobný návod pro porodního lékaře, jak si má při odběru krve počínat.

"Po narození dítěte se už postaráme o to, aby byl krevní vzorek neprodleně dopraven z porodnice do laboratoře a úspěšně uložen. Kmenové buňky pak vždy budou rozděleny na dvě části o stejném množství. Každá z obou bude uchována odděleně, aby se snížilo riziko poškození," řekl Bulvas.

Dodal, že vzorek je pojištěn na 500 000 eur, nesmí se prodat a využít k pokusům. Archív buněk už projednal s porodnicemi tuto možnost odběru krve z pupeční šňůry. Kmenové buňky se vždy využijí pro eventuální vážné poranění toho, komu byly odebrány, tedy jedinci při porodu. Lze je však využít i pro léčení nejbližších pokrevních příbuzných - sourozenců, rodičů, prarodičů. Jeden odběr slouží vždy k jedné náhradě. Očekává se, že kmenové buňky z krve pupeční šňůry by zatím pomáhaly léčit krevní onemocnění, tedy nejrůznější druhy leukémie. Ve světě však už byly použity i při poranění míchy, onemocnění srdce, cévní mozkové příhodě, cukrovce atd.