To může vyvolat poruchy střevní činnosti. Do popředí zájmu spotřebitelů se proto v současné době dostávají probiotické potraviny. Obnovují složení střevní mikroflóry, a tím příznivě ovlivňují obrannou reakci organismu. Termín probiotický je relativně novým slovem znamenajícím "pro život".

V současné době se používá pro bakterie spojované s prospěšnými účinky pro člověka i zvířata. Probiotika lze definovat jako živé mikroorganismy, které, pokud se aplikují v odpovídajícím množství jako součást potraviny, vykazují zdravotní prospěch pro hostitele. A to člověka i zvířat.

Jaké mají vlastnosti

Jako probiotické mikroorganismy se používají hlavně, ne však výhradně, zástupci z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Tyto probiotické bakterie jsou v potravině ve formě životaschopných buněk, kterých je k jejich účinku potřeba velké množství.

Kultury bakterií musí být schopné přežít průchod trávicím traktem (odolat kyselému prostředí žaludku) a dále musí být schopné se v místě působení (ve střevě) množit. Jejich působení musí být posouditelné například zvýšením odolnosti vůči některým patogenním bakteriím.

Výběr vhodných probiotických kultur je také zaměřen na schopnost vytvořit příznivé organoleptické vlastnosti (tj. chuť, vůni apod.) fermentovaných mléčných výrobků. Například nadměrný růst bifidobakterií může dát těmto výrobkům octovou příchuť v důsledku nadprodukce kyseliny octové.

Vyvažují střevní mikroflóru

Probiotické bakterie nacházíme především v kysaných mléčných výrobcích. Vyvažují střevní mikroflóru a udržují nebo obnovují rovnováhu v zažívacím traktu. Zmírňují obtíže způsobené změnou složení střevní mikroflóry např. při léčbě antibiotiky, infekcích trávicího traktu, chirurgických zákrocích, onemocnění jater a ledvin, při stresu, stárnutí a poruchách imunity.

Výsledkem pravidelné konzumace kysaných mléčných výrobků pak bývá náprava symptomů, jako jsou průjmy a zácpa. Za tzv. terapeutické minimum je spotřebitelům doporučována denní konzumace alespoň 100 g mléčného výrobku s minimálním obsahem 10 miliónů probiotických bakterií v 1 g nebo 1 ml.

Pro jednotlivé skupiny kysaných mléčných výrobků je množství bakterií použité mikrobiální kultury stanoveno vyhláškou ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (např. druhy výrobků označené podle této vyhlášky jako "kysané mléčné výrobky s bifidokulturou" musí obsahovat 10na6 bifidobakterií).

Výzkum neskončil

V průběhu užívání probiotik (formou kysaných mléčných výrobků nebo prostřednictvím farmaceutických preparátů) jsou tyto kmeny prokazovány ve stolici, ale již několik dní po přerušení jejich přísunu zmizí. V současné době se hledají cesty, jak udržet příznivě působící bakterie v trávicím traktu s trvalejším efektem.