Atraktivita dcer je ovlivněna oběma rodiči, zatímco atraktivita tváře mužů není dědičná ani z jednoho rodiče. Přitažliví muži s mužným vzhledem předávají svým synům sice svou mužnost, ale už nikoli atraktivitu tváře.

Atraktivní matky neovlivní přitažlivý vzhled synů

Podle profesorů Davida Perretta a Elisabeth Cornwellové z University of St Andrews ani krása matek nijak neovlivňuje atraktivitu jejich synů. Není tak divu, že řada poměrně velmi atraktivních rodičů má stejně přitažlivé dcery, ale už méně pohledné syny.

„Zkoumali jsme, zda jsou znaky obličeje mužů a žen dědičné. U mužské linie jsme zjistili, že obličejová mužnost souhlasí s pravidlem: jaký otec, takový syn. Maskulinní otcové mají maskulinní syny. Ale nenašli jsme žádné důkazy pro to, že se z otce na syna dědí také atraktivita tváře. Jsme ale zmateni tím, proč jsme neobjevili žádné důkazy pro dědičnost atraktivity mužů z mateřské ani otcovské strany. Odpovědí může být to, že se ženy výrazně liší v tom, co pro ně mužná přitažlivost znamená. Víme už, že atraktivní a femininní ženy silně dávají přednost maskulinním mužským tvářím pro dlouhodobý vztah,“ uvedl profesor Perrett.

Ze studie vyplynulo, že atraktivní muži plodí častěji atraktivní dcery bez ohledu na to, zda je atraktivní také matka.