Se svým postřehem se obratem svěřil duchovním i světským autoritám. Přitom vyšlo najevo, že v roce 1998 farář v Gioia Vecchio souhlasil s tím, aby produkční štáb natočil před branami jeho současného "pracoviště" několik záběrů z probíhající svatby.

Neočekával, že ho filmaři podvedou a využijí jeho svolení k nekalým účelům. Přesněji řečeno k realizaci scén, které jsou v naprostém rozporu nejen s dobrými křesťanskými mravy. Na farářovo pochybení nyní doplácí nejen on sám, ale také věřící, kteří netušili nic zlého.

Podle církevního práva nezbylo příslušnému biskupovi, pod jehož jurisdikci tato oblast spadá, nic jiného, než prohlásit veškeré během uplynulých pěti let provedené úkony za neplatné a nepřípustné. Na jejich nezákonnost doplatili především ti nejnevinnější, kteří se ke všem obřadům dostavili v dobré víře.