"Máme pro ně připraveno i speciální překvapení a oni na oplátku by měli i zahrát. Transplantovaní srdíčkáři mají totiž svoji vlastní kapelu," řekl profesor Pirk.

V ČR, kvůli nedostatku orgánů na transplantaci srdce nyní čeká asi 35 pacientů a další stovky na transplantaci ledvin. Někteří se dokonce orgánu nedočkají a zemřou. Nadějí jsou kmenové buňky. Jsou to ještě nezralé a nediferencované buňky kostní dřeně, které, přenesené v tomto stadiu svého vývoje do jiné tkáně, mohou vytvářet buňky naprosto shodné s tkání, do níž jsou zavedeny. Tak by šlo nahradit mozek, játra, srdce a další orgány.

Převrat v medicíně by mohly znamenat kmenové buňky

Lékaři se domnívají, že právě kmenové buňky by v budoucnu mohly znamenat velký převrat v medicíně. Tím by ti, kteří dnes čekají na transplantaci srdce, jater, ledvin, mozku, plic, měli velkou naději, že čekání odpadne a místo transplantace dostanou kmenové buňky, které jejich nemocný orgán vyléčí nebo nahradí.

Zároveň však odborníci varují před velkým optimismem. Výzkum je teprve na začátku. Současně se v ČR také buduje národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů a tkání. Přijde státní kasu přibližně na 30 miliónů korun a roční provoz na 20 miliónů korun. Lékaři při každém odběru orgánů budou mít povinnost do registru nahlédnout a plně respektovat rozhodnutí zemřelého.