Většina z těchto žen prý dostala za celý život pouze jednu jedinou příležitost sexuálně potěšit císaře. I tak to jistě bylo na chudáka panovníka více než dost. Musel totiž zvládat hlavně své stálé favoritky, které mezi nimi měl.

Konkurzy na konkubíny

Konkubínu doručovali císaři nahou. V záhybech šatu mohla skrývat zákeřnou zbraň. Navíc by se to svlékáním mohlo celé zbytečně zdržovat. A možná také odpadly náklady na ošatné. Na císařovy milostnice pořádali císařovi úředníci jednou za rok jakýsi konkurs. Něco jako volba miss.

Zatímco touhou spousty mladých dívek bylo stát se císařovou konkubínou, spatřovali mnozí mladí mužové vrchol své životní dráhy v kariéře kleštěnce. Měli tak zajištěno živobytí do smrti.

Pokud snad konkubína porodila císařské dítě, byl tento potomek zařazen na vrchol kádrového postupu. Císařský kleštěnec se nacházel na velice vysokém stupni politické hierarchie automaticky. Stálo mu to odstranění varlat za to? Asi jak komu.

Účinek kastrace znali lidé už ve starověku. Kleštěnci se znamenitě uplatňovali nejen jako strážci harému, ale znamenali i přínos ve sborovém chrámovém zpěvu. Účinek kastrace tak zajišťoval nejen doživotní krásný soprán, ale i spolehlivou impotenci jako důležitou kvalifikaci harémové ochranky.

Co je testosteron?

Ve varlatech se vyrábí mužský pohlavní hormon testosteron. To je látka nesmírně významná a zajímavá. Ovlivňuje velikost mužského ochlupení a svalové hmoty. Testosteronem dokonale zásobení jedinci jsou typickým produktem různých fit-center. Tito chlupatí svalovci pak mají žádoucí trojúhelníkové postavy.

Mužský pohlavní hormon je však také motorem sexuální aktivity, agrese a výbojnosti. Ženy, třeba i podvědomě, to dokáží ocenit. Například v nedávném průzkumu vítězili v roli žádaných milenců právě ti, kteří měli na tváři buď krátké nepěstěné strniště nebo alespoň zvláštní namodralý stín způsobený kořínky vousů. Ty jsou prý vidět i po zapudrování.

Testosteron zvyšuje také sexuální apetit. A nejen u mužů. Tento účinek má dokonce i u žen, v jejichž těle se tvoří v určitém množství také. Má tedy pravdu lidová moudrost, která praví, že chlupatější děvčata jsou sexuálně více chtivá a prostě vášnivější. A nemá logiku to, proč tyto ženy tak pečlivě a nákladně odstraňují z různých míst svého těla ochlupení - ten senzační sexuální inzerát.

V mužských varlatech se testosteron začíná tvořit zpravidla už mezi 11. a 12. rokem věku. Maxima produkce dosahuje kolem 25. roku života. Už od třiceti let však produkce mužského pohlavního hormonu pozvolna klesá. V šedesáti bývá už sotva poloviční.

Tento pokles však s největší pravděpodobností nemá vliv na snižování potence. Ta je zpravidla způsobena jinými vlivy než hormonální nedostatečností. Většina výzkumů totiž potvrzuje překvapivou skutečnost. Absolutní množství testosteronu má na potenci i na četnost pohlavních styků jen velice nepatrný vliv. Jak je to tedy možné?

Zdravý muž je po celý život zásobený hormonem z varlat nadměrně. K dobré potenci a uspokojivé sexuální aktivitě by mu klidně stačilo 20-25 procent testosteronu, který vyrábí jeho varlata. A proč ta nadprodukce?

Příroda někdy plýtvá

Zdá se, že tam, kde jde o zajištění existence druhu, neváhá příroda přímo plýtvat tvorbou hormonů i spermií. Pracuje se čtyř- až pětinásobným koeficientem zabezpečení. Není však sporu o tom, že nezbytným předpokladem sexuální aktivity je přítomnost alespoň malého množství testosteronu v krvi.

I když je pravda, že člověk se od této tyranie hormonů dokázal do značné míry osvobodit, narozdíl od zvířat. Jeho schopnosti se v tomto ohledu vyvinuly někdy až mimořádně.

Například i kastrát občas dosáhne erekce penisu. Nemá však k pohlavnímu styku tu správnou chuť a náladu. Nicméně i tato občasná schopnost do jisté míry zpochybňuje jeho roli bezpečného strážce harému. Naštěstí majitele harémů nebývají dostatečně obeznámeni se závěry sexuologických výzkumů.