Pokus, popsaný serverem BBC, provedli psychologové z londýnské King's College. Půlka z 36 dobrovolníků byla požádána, aby psala o svých znepokojivých zážitcích, druhá měla psát o triviálních záležitostech, například, jak tráví volný čas. Psalo se tři dny po 20 minutách. Pak zdravotníci každému účastníkovi udělali do kůže na paži malou ránu.

Prohlídka zranění po čtrnácti dnech jednoznačně ukázala, že skupina, která se mohla "vypsat z problémů", měla jizvy zacelenější a menší než ostatní. Susane Scottová, která odborný tým vedla, z toho usuzuje, že se dá tato levná a nenáročná metoda použít zřejmě nejen při krátkodobé léčbě, ale že by mohla mít i dlouhodobější účinky. Měla by být využitelná u pacientů, zotavujících se po chirurgickém zákroku. Je prokázáno, že pacienti, prožívající stres, se po operacích zotavují pomaleji.