Výběr partnera pomocí čichu je jedním ze způsobů, jak příroda zajišťuje pestrou kombinaci genetické informace a brání křížení příbuzných jedinců. Jenže podle britských odborníků tento mechanismus člověk sám zcela ničí hormonální antikoncepcí. Žena užívající tyto pilulky totiž schopnost „vyčmuchat“ vhodný protějšek ztrácí.

Tento fakt má dalekosáhlé důsledky. Dva geneticky podobní lidé si totiž nejen smrdí, což žena na antikoncepci nevnímá, ale zároveň mají menší šanci počít. Když počnou, pak mají menší pravděpodobnost, že přivedou na svět zdravé a životaschopné dítě. Lidé mající podobné geny plodí děti s horším imunitním systémem.

„Výsledky ukazují, že preference žen, které začaly používat antikoncepční pilulky, se změnily směrem k mužům s geneticky podobným pachem. Nejenže tato podobnost může u párů vést k problémům s plodností, ale může to vést také ke krachu vztahů, když žena antikoncepci přestane používat, protože vnímání pachu hraje důležitou roli v udržování přitažlivosti k partnerovi,“ uvedl Craig Roberts z University of Liverpool, jenž na výzkumu pracoval.

Závěry studie byly publikovány v odborném časopise Royal Society B: Biological Sciences.