Za "nespravedlivý výběr nemoci" prý může enzym s názvem 8-oxoguanin DNA glykosyláza 1 (OGG1), který slouží k odbourávání škod, jež způsobujeme v průběhu života své DNA. Na poškození přitom mají podíl nejrůznější vlivy, od slunečního záření až po cigaretový kouř.

Vědci zjistili, že u kuřáků s nízkou hladinou enzymu OGG1 je až desetkrát vyšší pravděpodobnost výskytu zhoubného nádoru, který má dnes podíl na plné třetině úmrtí způsobených rakovinu a ročně na světě zabíjí okolo miliónu lidí. Nebezpečí se ovšem nevyhýbá ani nekuřákům s malým množstvím OGG1 - jsou prý dokonce ohroženější než silní kuřáci s vysokou hladnou tohoto hormonu.

Izraelští vědci se domnívají, že přispěli k odhalení velkého paradoxu - zatímco 90 procent pacientů trpících rakovinou rakovinou plic tvoří kuřáci, mezi silnými kuřáky tato choroba postihuje pouze deset procent. Nemělo by je to však nijak uklidňovat, poznamenávají vědci v magazínu Journal of the National Cancer Institute. Pravdou totiž zůstává, že kuřák s nízkým OGG1 je ve srovnání se zdravým nekuřákem až 120krát ohroženější.