Vyplynulo to z průzkumu provedeného mezi téměř deseti tisíci osobami staršími padesáti let. Podle Elizabeth Breezové to vše souvisí s pohlavními stereotypy v naší společnosti.

Autorka studie věří, že ženy jsou stále veselejší a bezstarostnější proto, že se s věkem už nemusejí tolik obávat o svou domácnost, která jim většinou leží od počátku manželství na bedrech.

„Existuje rozdíl mezi tím, jak muži a ženy vnímají kvalitu svého života, jsou totiž zřetelně ovlivněni jinými faktory. Ženy jsou ovlivněny negativně péčí o někoho jiného nebo pokud nemají zaměstnání, ale když se mohou se svými dětmi a rodinou vídat často, jsou ovlivněny pozitivně,“ tvrdí Breezová.

Studie sledovala 9 800 osob narozených před rokem 1952 během dvouleté periody. Ze závěrů vyplynulo, že kvalitu života také ovlivňuje míra bohatství. Nejchudší lidé umírali v každé věkové skupině až dvakrát častěji než ti nejbohatší.

Podle dalších závěrů studie délku života ovlivňuje také manželství, stupeň vzdělání, typ profese a míra pohybové aktivity.