Zatímco v mládí mívá příčiny psychické, později se začnou přidružovat potíže cévní. Sexuální selhání může být dokonce prvním znamením stoupajícího rizika srdečního infarktu. Průměr tepen v penisu je totiž menší než průměr věnčitých tepen zásobujících krví srdeční sval.

Proto se na nich potíže s kornatěním cév často projeví dřív. Ne nadarmo nabádají lékaři stárnoucí pány s poruchami erekce k obezřetnosti a doporučují jim preventivní vyšetření srdce.

Tato sexuální osvěta by je však na druhou stranu neměla zbytečně zastrašit. Zejména lidé, kteří trpí srdečně-cévními nemocemi, mívají někdy nerealistické představy o tělesné zátěži, jakou představuje soulož. Tak třeba pacienti po prodělaném srdečním infarktu mají obavy, aby to s nimi náhle neseklo.

Přitom tělesná zátěž při normálním pohlavním styku představuje podobný kalorický výdej jako hbitější chůze do druhého poschodí. Pokud někdo zvládne druhé patro, zvládne ve zdraví i soulož.

Největší zátěží pro naše srdce je psychický stres

Tato činnost je pak pro dotyčného nepochybně příjemnější než běhání po schodech. Daleko větší zátěž znamená psychický stres. Na veřejnost občas prosákne zpráva, že někdo při souloži umřel. Samozřejmě to nebývá smrt ze sexu, ale ze stresu.

Všechna tato náhlá úmrtí při pohlavním styku postihují muže. Ženy téměř nikdy. Navíc se v případě náhlých mužských úmrtí jedná skoro vždy o mimomanželský pohlavní styk. Pravidlem bývá i značný věkový rozdíl milenců.

Proč je asi soulož s půvabným dvacetiletým andílkem pro stárnoucího seladona daleko nebezpečnější než poklidné milování s legitimní partnerkou blížící se věku klimakteria?

Rozbuškou je obava ze selhání nebo strach z prozrazení

Náhlé úmrtí způsobí obvykle psychická zátěž. Stresová situace nastartuje srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici. Rozbuškou je obava z možného selhání nebo strach z prozrazení. Zkázonosná může být i představa muže, na kolik ho vztah s mladou milenkou přijde. A jestli nebude znamenat zkázu jeho bankovního konta.

Smrt při souloži vzbuzuje v některých lidech jakousi temnou paradoxní závist. Něco jako smrt herce na jevišti. Nebo náhlé úmrtí politika při projevu v parlamentu. O některých slavných historických osobnostech dokonce kolují zvěsti, že jejich život skončil v náruči vášnivé milenky.

Upřímně řečeno, není o co stát. Před několika lety zemřel v tatranském hotelu na Štrbském plese ředitel jednoho významného pražského ústavu. Udělal si tam sexuální výlet s mladou spolupracovnicí. Při jeho úmrtí zřejmě nesehrál neblahou roli jen stres, ale také vysokohorské klima slovenských Tater.

Pokud připustíme, že i stárnoucí muž může mít styk s mladou ženou, měl by to být styk pokud možno legitimní. Jejich vzájemné majetkové poměry by měly být jasné a vyřešené. A také by se tyto rizikové pohlavní styky měly raději odehrávat v nižších nadmořských výškách.