Sexuální touhu výrazně snižuje dlouhodobé vysoké pracovní zatížení a stres. Vytváří  se začarovaný kruh, neboť nedostatek sexu v životě se může nepříznivě projevit například poruchami spánku, zkratkovitým či agresivním jednáním a následným stresem, který zase zpětně snižuje sexuální touhu.

"Vše, co každý z nás dělá, je ovlivněno tím, co se v nás a okolo nás děje. Není rozumné říkat, že pokud bychom všichni měli dostatek dobrého sexu, nebudou na silnicích bouračky. Ale je pravdou, že spokojenost se sexuálním životem přispívá k celkové duševní i fyzické pohodě člověka. Klidný člověk pravděpodobně bude jezdit přiměřeně a ohleduplně, " potvrzuje Kateřina Hollá ze Sexuálně.cz.

Na druhou stranu, stres není způsoben jen nedostatkem sexu. Člověk je pod vlivem svého temperamentu, tedy biologických dispozic, zároveň se každý člověk liší ve schopnosti ovládat se, také ostatní stresující faktory mohou být různě zvládnuty. Proto je důležité si uvědomit, že uspokojivý sex přispívá k pohodě, avšak pohodu nezaručuje.