Rozsudek vyvolal bouři, jakou Francie už nějakou chvilku nezažila. Z vládních kruhů, politických stran i tisku prší slova jako zpátečnictví, ponížení ženy, zpochybnění její rovnosti s mužem, tmářství, ohrožení laických ideálů republiky.

Soud v Lille anuloval sňatek muslimských novomanželů na základě mužovy stížnosti, že se stal obětí "podvodu", že ženě chyběla "základní kvalita" a že nemůže manželský svazek založit na lži. Dívka přiznala, že svému nastávajícímu neřekla o své nedotčenosti pravdu. S anulováním manželství souhlasila.

Kritika tohoto rozhodnutí je skoro jednomyslná a pro jednou se v ní shoduje prakticky celé politické spektrum. "Šílené," řekla Marine Le Penová z krajně pravicové Národní fronty a dodala, zda se příště nebude chtít muž podobně zbavit ženy, která mu zatajila, že má rakovinu, přičemž on považoval její dobré zdraví za "základní kvalitu".

Rozsudek jako z Kandaháru

Tvrdé odsouzení zaznělo i z vládních kruhů. Státní tajemnice Valérie Létardová, která má na starosti i ženská práva, vyslovila nad rozsudkem zděšení. "Myslila jsem, že jde o rozsudek vynesený v Kandaháru," řekla další státní tajemnice Fadela Amarová.

Servítky si většinou nebere ani tisk. "Je to vítězství pro velkou ligu tmářů všech vyznání," napsal deník Libération. "Takže nebýt panna je (jako důvod zrušení sňatku) asi stejné jako být dementní, pedofilní, bigamista," uvedl regionální deník La République du Centre.

Organizace na obranu práv žen a lidských práv vůbec, politici a tisk hovoří o diskriminaci ženy a velkém kroku zpět v pojetí rovnosti a vyslovují obavy, aby nešlo o právní precedens. Žádají, aby bylo proti rozsudku podáno odvolání ke kasačnímu soudu, když pro nic jiného, tak kvůli tomu, aby se pohnulo s nynějšími právními normami, které při rigorózním výkladu, jako tomu bylo v tomto případě, takový rozsudek umožňují.

Oba manželé byli muslimského vyznání

Některé listy si všímají také toho, že oba hlavní aktéři případu jsou muslimského vyznání. "Ať si soudci z Lille říkají cokoli, muslimské vyznání manžela a tabu čistoty hrálo v jejich rozhodnutí roli. Rozsudek proto nemůže nepovzbudit nebezpečné vyčleňování se (muslimů) ze společnosti," napsal La République du Centre.

Ve Francii je pět miliónů muslimů a jejich integrace do společnosti je velmi citlivý problém, kterému zvlášť velkou pozornost věnoval ve své někdejší funkci ministra vnitra a nynější prezident Nicolas Sarkozy.