Odborníci z Lipské univerzity analyzovali přátelství 54 nových vysokoškolských studentů. Psychologové se zajímali, co určuje kvalitu a trvalost moderních přátelství.

Podle závěrů studie určoval přátelství mezi vysokoškolskými nováčky například poměrně bezvýznamný fakt, kam si sedli na prvních přednáškách. O rok později se nejčastěji přátelili ti lidé, kteří si první hodiny ve škole sedli k sobě.

Němečtí psychologové tak spekulují o tom, že přátelství nevzniká úmyslně, jak jsme si dosud mysleli, ale že vzniká zcela náhodně.

„Osoby, které si sedly vedle sebe nebo do stejné řady při prvním setkání, byly po roce blízkými přáteli,“ tvrdí Mitja Back.

Závěry studie lipských psychologů byly publikovány v odborném časopise Psychological Science.