S ohledem na správné stravování není úplně potěšující, že 5 % Čechů nesnídá a stejný počet neobědvá. Ráno a večer jí převážná většina dotázaných doma, oběd jí 4 z 10 Čechů doma, stejná část z nich v zaměstnání.

Četnost vaření souvisí úzce s životní úrovní domácnosti. Obecně je možné říci, že čím je životní úroveň domácnosti nižší, tím častěji doma lidé vaří. Z lidí uvádějících "velmi dobrou" životní úroveň vaří v domácnosti každý nebo téměř každý den 41 %, zatímco z lidí uvádějících úroveň "špatnou", je to 59 %, s "velmi špatnou" už je to však jen 41 %, protože si nemohou dovolit vařit častěji.

Logicky z výzkumu také vyplynulo, že častěji vaří lidé, kteří žijí s partnerem. Z osamocených lidí vaří více ženy. V závislosti na věku nejméně vaří lidé mezi 30 - 44 lety, vyplynulo z nejvnovějšího výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.