„Vakcína vyvinutá k prevenci rakoviny děložního čípku by měla vést také ke snížení výskytu genitálních bradavic v budoucnosti,“ tvrdí doktor Thu-Ha Din z amerického Centra pro řízení a prevenci chorob.

Studie této organizace se opírá o vyšetření jedenácti tisícovek sexuálně aktivních mužů a žen ve věku mezi 18 a 59 roky. Mezi nimi mělo genitální bradavice 5,6 procenta jedinců. Promořeno HPV je však ve skutečnosti mnohem více osob, neboť ne u každého jedince k rozvoji bradavic po nákaze dojde.

U žen pak bylo genitálních bradavic až třikrát více než u mužů. Nejvíce byly postiženy touto chorobou ženy mezi 25 a 34 roky – až 10,5 procenta. Mužů bylo nejvíce – 6 procent – postiženo ve věkové skupině 35 až 44 roků.

Výzkum také dokazuje, že nejvíce ohroženi genitálními bradavicemi jsou ti jedinci, kteří mají více sexuálních partnerů. Až osmkrát častěji byli nakaženi muži a ženy, kteří měli v životě více než deset sexuálních partnerů ve srovnání s těmi, kteří měli jednoho či dva partnery.

HPV je však nebezpečný především kvůli tomu, že může vyvolat rakovinu dělohy, konečníků a úst či krku.