Do studie docentky Julianne Holtové Lunstadové z Brigham Young University bylo zařazeno 204 lidí žijících v manželství a 99 svobodných.

Všem sledovaným osobám byl náhodně několikrát během dne měřen krevní tlak. Lidé žijící v manželství vyplňovali také dotazník o kvalitě svého vztahu a soužití s partnerem.

Záleží také na spokojenosti a nespokojenosti v manželství

Z analýzy vyplynulo, že čím spokojenější sledované osoby byly se svým manželstvím, tím byl jejich průměrný krevní tlak nižší. Ale osoby, které uváděly velmi nízkou kvalitu vztahu a nespokojenost v manželství, měly průměrný krevní tlak vyšší než svobodní a nezadaní lidé.

„Myslím si, že tato studie zasluhuje pozornost,“ tvrdí profesorka psychiatrie Karen Matthewsová z University of Pittsburgh.

„Je logické, že kvalita manželství je důležitější než pouhý status manželství, když se jedná o vliv na krevní tlak,“ uvedl ke studii docent psychiatrie Brian Baker z University of Toronto.