Jenže tato teorie dostává v moderní společnosti pěkně na frak. Stále nezávislejší ženy totiž začínají být v sexu stejně aktivní jako muži.

Z rozsáhlé srovnávací studie francouzských odborníků vyplynulo, že jen dvacet procent žen nemá zájem o sex a že mají dnes dvakrát více partnerů, než měly v sedmdesátých letech.

Sexuální chování žen a mužů je podobné

Do výzkumu byly zahrnuty rozhovory s dvanácti tisíci osob obou pohlaví rozličných věkových kategorií. Výsledky jasně potvrzují, že moderní ženy začínají svým sexuálním chováním stále více připomínat muže.

V roce 1970 mělo jediného sexuálního partnera 68 procent Francouzek, zatímco v roce 1992 to bylo 43 procent a v roce 2006 už jen 34 procent. Dnes mají Francouzky v průměru pět sexuálních partnerů, před třiceti lety to byli dva. U mužů je přitom číslo celá desetiletí konstantní a točí se zhruba kolem třinácti partnerek.

Sexualita jako zkušenost citová a vztahová

„Mladé ženy jsou stále vychovávány tak, aby považovaly svůj vstup do sexuality jako zkušenost citovou a vztahovou,“ napsali autoři s tím, že muži pořád zřetelněji a snáze rozlišují sex bez lásky a lásku.

Z výzkumu dále vyplynulo, že Francouzi mají více než kdykoli v minulosti ze sexuality větší strach a přibývá jedinců s psychickými potížemi, kteří do vysokého věku oddalují první pohlavní styk.