Odborníci z univerzit v Groningenu a Valencii se dotazovali 549 mužů a žen v Nizozemsku a Španělsku a snažili se zjistit, jak moc se považují za žárlivé a jaké vlastnosti u potenciálních rivalů považují za obzvláště nebezpečné.

Zatímco ženy podle tohoto výzkumu nepřátelsky reagují především na krásu a šarm zástupkyň stejného pohlaví, jejich protějšky mají obavy hlavně ze silných a bohatých mužů.

Menší muž versus žena průměrného vzrůstu

Ukázalo se rovněž, že vyšší muži jsou méně náchylní k žárlivosti než jejich méně vzrostlí kolegové. U žen prý naopak k největším žárlivkyním patří dámy průměrného vzrůstu.

Vědci to vysvětlují evolučními zákonitostmi. Již dříve výzkum odhalil, že pro ženy jsou atraktivnější vyšší muži, ty naopak více přitahují ženy střední výšky, neboť se těší nejlepšímu zdraví a plodnosti.

Ženy žárlí na tělesně vyspělejší sokyně

Na rozdíl od vysokých mužů jsou ale středně vzrostlé ženy za určitých okolností mnohem žárlivější než malé nebo vysoké dámy. Platí to v případě, že jsou nuceny čelit tělesně vyspělejší nebo sociálně lépe postavené sokyni.

"Vyšší ženy jsou dominantnější a dokážou lépe bojovat než menší ženy," vysvětlují tuto skutečnost vědci ve studii otištěné v aktuálním vydání odborného magazínu Evolution and Human Behavior.

To, co ženy tak obdivují u mužů, u stejného pohlaví nemohou ani cítit.