„Sexuální harašení je ve společnosti nepřístupné a proto jsou organizace připravené pomoci obětem, tak aby se s tím lépe vyrovnaly. Ve srovnání s tím nenásilné formy agrese na pracovišti jako nezdvořilost a šikana nejsou ilegální a nechávají oběti napospas sobě samým,“ uvedla docentka Sandy Hershcovisová z University of Manitoba.

Její tým provedl analýzu asi 110 jiných studií z posledních let, které se zabývaly účinkem šikany a sexuálního harašení na pracovišti. Z ní vyplynulo, že agrese a sexuální obtěžování mají na práci negativní vliv, ale šikana se jeví tak, že má mnohem vážnější následky.

Lidé, kteří se s šikanou setkají, mnohem častěji ze své práce odcházejí, jsou stresovanější, nazlobenější, úzkostnější, mají menší uspokojení z práce a horší vztahy se svými nadřízenými než zaměstnanci, kteří nejsou sexuálně obtěžovaní.

„Šikana je často nenápadnější a může obsahovat chování, které nemusí být pro jiné tak zřejmé. Například, jak může zaměstnanec oznámit svému šéfovi, že byl vyloučen ze společného oběda s kolegy? Nebo že je ignorován kolegou? Zákeřná povaha těchto chování stěžuje možnost se s nimi vypořádat a nějak je postihnout,“ míní Hershcovisová.