Autoři studie vyzpovídali několik tisíc mladých lidí a zjistili, že pokud má dospívající s rodiči dobrý vztah, přebírá často jejich hodnoty.

Z výzkumu nadále vyplynulo, že pokud dávají rodiče příliš silně najevo svůj nesouhlas se sexem, děti mají sklon je neposlouchat. V případě, že matky se sexem výrazně nesouhlasily, 30 % dívek a až 50 % chlapců z toho takový dojem vůbec nemělo. Ti ostatní, kteří si matčina negativního postoje povšimli, byli často ochotní začátek svého sexuálního života oddálit.

Matky mluví jinak s dcerami než se syny

Rozhovory mezi matkou a potomkem byly odlišné podle pohlaví dítěte, vyplynulo dále ze studie. Děvčatům mají údajně tendenci spíše říkat, že by si předčasným sexem mohly zkazit reputaci i budoucnost. Chlapcům spíše říkají, že by si měli dát pozor a snaží se je chránit, tvrdí autoři výzkumu.

V případě, že děti ještě žádné sexuální zkušenosti neměly, matky to téměř vždy věděly. Ve druhé variantě, kdy už si jejich potomci něco vyzkoušeli, matky o tom ne vždy měly přehled. Informována byla jen asi polovina z nich. Konverzace na takové téma prý nejsou mezi matkami a dospívajícími ve Spojených státech moc běžné, uvedli výzkumníci.

Matky mají daleko větší vliv na sexuální chování svých dcer spíš než synů. Pro dospívající chlapce představují větší autoritu otcové, sourozenci nebo kamarádi.