V Mexiku je svatba velkou společenskou událostí a za šaty, hostinu a hudbu se utrácejí velké sumy. V novinách se běžně píše o svatbách, kterých se účastní pět set, ale i tisíc hostů. A tradice poroučí, aby většinu nákladů uhradila nevěstina rodina. Není proto divu, že náklady na svatbu vynaložené zbytečně se staly předmětem změny občanského zákoníku.

Pokud projde návrh místního radního, nevěsty a ženichové, kteří si svatbu rozmyslí příliš pozdě, se budou muset vyrovnávat nejen s rozezlenými příbuznými, ale i platit značnou pokutu.

Jose Antonio Zepeda, radní za vládní Stranu národní akce, chce do občanského zákoníku zařadit možnost kompenzace za pozdní zrušení svatby. V jeho návrhu se píše: "muž či žena, která se nebude řídit příslibem manželství, zaplatí výlohy, které druhá strana učinila ve spojení s plánovanou svatbou."

Zepeda by také rád posílil status předmanželských smluv, které usnadňují pozdější možný rozvod. Mexiko je sice země katolická, ale rozvodovost roste a v současnosti se rozchází tři z deseti manželství. O Zepedově návrhu se bude hlasovat v březnu nebo dubnu. Týkat se ale bude jen heterosexuálních sňatků, nikoliv spojení osob stejného pohlaví (tato možnost v mexickém hlavním městě existuje od roku 2006).