Nizozemský institut pro rakovinu v Amsterdamu publikoval výsledky svých výzkumů ve vědeckém časopise Nature. Studie měla za cíl poukázat na protirakovinné vlastnosti aspirinu a jiných protizánětlivých léků.

Podle jiných vědců je výzkum účinků aspirinu teprve v počátcích a pozitivní výsledky ještě nejsou zcela prokazatelné. Domnívají se, že potenciální protirakovinné působení, eventuální dávkování a možné vedlejší účinky musejí být ještě zkoumány.

"Není zatím žádný důvod začít se léčit aspirinem, či zvyšovat jeho dávky jenom na základě publikovaných výsledků zmíněného výzkumu," soudí biochemik Keith Wilkinson z univerzity v Emory, který analyzoval studii nizozemských vědců v časopisu Nature.

Aspirin dokáže regulovat umírání starých buněk

Holandští vědci se zaměřili na genetickou anomálii "cylindromatosis", která způsobuje růst benigních nádorů ve vlasových váčcích pokožky na hlavě a v buňkách potních žláz. Bez přítomnosti genu CYLD, který potlačuje klasické tumory, buňkám chybí biochemické instrukce, jež by určovaly, kdy mají zemřít, jakmile už jsou moc staré a poničené. Když jim tento gen chybí, vyvíjejí se anarchickým způsobem a stávají se z nich potenciální karcinogeny.

Aby mohli otestovat vliv aspirinu na tento fenomén, deaktivovali vědci gen CYLD u kultury lidských buněk, aby tak docílili simulace nemoci. Poté do buněčných kultur přidali protizánětlivé aktivní prvky, přesněji salicin, který je jednou ze složek aspirinu. Pozorování ukázalo, že aktivní prvky si počínaly stejným způsobem jako gen CYLD. Přirozené umírání buněk a potlačování nádorů se zdálo být obnoveno.

Přesné účinky ještě nejsou ověřeny

"Tím, že se obnovila souvislost mezi tímto genem a umíráním buněk, přišlo nám zcela jasné, co je příčinou této nemoci," vysvětlil Rene Bernards, hlavní autor studie publikované v časopise Nature. "Nicméně nevím, zda anomálie genu CYLD způsobuje i jiné typy rakoviny. V případě, že ano, aspirin by mohl být používán i na léčbu jiných onkologických onemocnění," dodal vědec.

Bernards však zdůraznil, že jeho vědecký tým ještě nemá přesný důkaz o působení aspirinu na "cylindromatosis".