Podle doktorky Julie Dampové dva vzájemně se milující partneři, kteří žijí v manželství či blízkém vztahu, mají mnohem menší tendenci kouřit, jsou fyzicky aktivnější a mají lepší společenské vztahy. Většinou se u nich vyskytuje také mnohem menší míra stresu a úzkostí vyvolávaných každodenními problémy.

"Existuje teorie, podle níž lidé, kteří žijí v láskyplných vztazích, podstupují nervově-hormonální změny, které mají pozitivní vliv na tělo, včetně kardiovaskulární soustavy. Nebylo to zatím prokázáno, ale podle této myšlenky život ve vztahu, který je pozitivní, může mít pozitivní vliv také na srdečně-cévní systém po dlouhé období,“ tvrdí Dampová.

Ne každý vztah je však pro tělo a duši prospěšný. Řada studií v minulosti prokázala, že život v konfliktním a nenávistném vztahu či manželství má skutečně zhoubný vliv na srdce i cévy.

"Data naznačují, že být součástí jakéhokoli typu zdravého a blízkého vztahu může mít mnoho zdravotních výhod,“ tvrdí doktorka Dampová.