Na tento vtip jsem si vzpomněl, když se mi dostal do rukou německý časopis Medical Tribune z 26. října 2007. Věřte tomu nebo ne, němečtí kolegové provádějí operace žlučníku pochvou. Tento pozoruhodný výkon nedělá žádný z amerických nositelů Nobelovy ceny, ale profesor Hochberger z nemocnice v Hil desheimu. To je blízko Hannoveru, vlastně v našem sousedství.

Metodu označil anglickou zkratkou NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Tedy chirurgický přístup do těla přirozenými otvory. Připomíná to trochu naši zkratku DANA (dobrá a neškodná antikoncepce). To je zase český vynález a označuje antikoncepční tělísko zavedené rovněž výše zmíněným přirozeným otvorem.

Anatomie ženského těla, která umožňuje spojení břišní dutiny se zevním prostředím přirozenými kanály pohlavního ústrojí, byla odjakživa považována za jakousi pohlavní, nebo v moderní terminologii genderovou nevýhodu. Touto cestou totiž mohou pronikat mikroskopické zárodky roztodivných nemocí.

Zánět vaječníků nevzniká často z prochlazení, ale je spíš pohlavní chorobou

Například často zmiňovaný zánět vaječníků nevzniká většinou z prochlazení, ale je spíš sexuálně přenosnou nemocí. U muže zůstává ohraničena pouze na ústrojí pohlavním a močovém. U ženy bohužel existuje otevřená cesta až do břicha.
K tomu, aby se dostalo cokoliv do mužské břišní dutiny, je zapotřebí otvoru navíc. U ženy nabízí takovou cestu sama příroda. Anatomický handicap se v tomto případě změnil ve výhodu: snazší možnost udělat chirurgický zákrok na kterémkoliv orgánu v břišní dutině.

Takzvaná endoskopická chirurgie prodělala v posledních desetiletích neuvěřitelný rozmach. Velké množství operací, při kterých museli chirurgové pacientům povrch těla rozřezat, se nyní provádí pod kontrolou výkonné optiky z několika drobných vpichů. Možná že to trvá o něco déle, ušetříme však dlouhé hojení ran a často i kosmeticky problematické jizvy.

Zkrátí se také doba hospitalizace, což vede zase ke snížení nákladů. Ale pořád zde zůstávají ty vpichy.

A najednou existuje přirozená cesta ženskou pochvou. Kdyby mi někdo v dobách mých studií vyprávěl o operaci žlučníku pochvou, považoval bych ho za fantastu a šarlatána. I laik přece ví, kde se nachází žlučník. Ano, až pod pravým žeberním obloukem. Z pochvy je tam cesta dlouhá. Pan profesor Hochberger ji vykonal.

Celá operace netrvá déle než 3 hodiny. Toto sdělení adresuji také mužským genderovým iniciativám. Protestujte proti svému pohlavnímu znevýhodnění! Zlá příroda způsobila nejen vaši nižší průměrnou délku života a mnoho jiných menšinových handicapů. Žlučník máte sice stejný jako ženy, k jeho operaci je však nutno vytvořit nějaký umělý otvor. A ženám zůstane povrch těla netknutý. Jaká to nespravedlnost!